Phường Bắc Cường đã hoàn thành việc tổ chức bẩu cử tổ trưởng dân phố
Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 5/4/2022 kế hoạch triển khai tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường Bắc Cường nhiệm kỳ 2022- 2027, thời gian tổ chức hội nghị bầu từ ngày 5/5 đến hết ngày 30/5/2022

Trong những năm qua, các đồng chí Tổ trưởng tổ dân phố luôn là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, cùng với UBND phường thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – VH - XH, ổn định ANTT tại địa phương. Để tiếp tục xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ ở khu dân cư, tăng cường sức mạnh để tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng chính quyền và thực hiện chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, xây dựng phường Bắc Cường ngày càng phát triển bền vững, văn minh, giầu đẹp.

Sau khi thống nhất giữa UBND với Ban thường trực UBMTTQVN phường về việc triển khai tổ chức bẩu cử tổ trưởng dân phố phường Bắc Cường. Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 5/4/2022 kế hoạch triển khai tổ chức bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường Bắc Cường nhiệm kỳ 2022- 2027, thời gian tổ chức hội nghị bầu từ ngày 5/5 đến hết ngày 30/5/2022; Các ban công tác mặt trận KDC họp, thống nhất, lựa chọn nhân sự để bầu tổ trưởng dân phố.

Công tác bầu cử đã phát huy tính dân chủ, thống nhất trong nhân dân, lựa chọn và bầu người có trình độ, có tinh thần trách nhiệm, có sức khỏe và có uy tín, tín nhiệm đối với nhân dân. Tính đến hết ngày 30/5/2022 đã có 25/26 tổ dân phố tiến hành bầu xong (01 tổ dân phố số 31 hiện đang thực hiện quy trình ghép cụm dân cư vào tổ dân phố), trong đó có 23 đồng chí tổ trưởng dân phố được nhân dân tín nhiệm tái cử, 02 đồng chí bổ nhiệm mới.

Lương Thị Dinh

           

Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 230
  • Tất cả: 42,453