về việc thực hiện bắt buộc cài đặt và sử đụng ứng dụng Bluzone để phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 262/UBND
Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 16/07/2021
Trích yếu nội dung về việc thực hiện bắt buộc cài đặt và sử đụng ứng dụng Bluzone để phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Hoàng Thị Phượng
Tài liệu đính kèm CV 262 Cài đặt Bluzone_0001.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT