Chi bộ Phú Thịnh 2, phường Bắc Cường tổ chức thành công Đại hội điểm nhiệm kỳ 2022 – 2025
Trong 02 ngày 09,10/7/2022, chi bộ Phú Thịnh 2 Đảng bộ phường Bắc Cường tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2023. Về dự chỉ đạo có đồng chí Đặng Song Nam - UVBTV, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Lào Cai; Chuyên viên Ủy ban kiểm tra Thành  ủy, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể phường, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ phường cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Đây là chi bộ được Đảng bộ phường chọn tổ chức Đại hội điểm, rút kinh nghiệm cho các Đại hội chi bộ trực thuộc. 

Trong 02 ngày 09,10/7/2022, chi bộ Phú Thịnh 2 Đảng bộ phường Bắc Cường tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2023. Về dự chỉ đạo có đồng chí Đặng Song Nam - UVBTV, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Lào Cai; Chuyên viên Ủy ban kiểm tra Thành  ủy, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể phường, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ phường cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Đây là chi bộ được Đảng bộ phường chọn tổ chức Đại hội điểm, rút kinh nghiệm cho các Đại hội chi bộ trực thuộc

Chi bộ Phú Thịnh 2 có tổng số 67 Đảng viên, trong đó: Đảng viên chính thức là 65 đồng chí; Đảng viên dự bị là 02 đồng chí; Đảng viên miễn sinh hoạt là 12 đồng chí. Ban chi ủy có 03 đồng chí. Đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213 là 273 đồng chí. Chi bộ lãnh đạo 2 tổ dân phố có 354 hộ gia đình, 1.466 nhân khẩu. Nhiệm kỳ qua cấp ủy chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các hoạt động, phong trào của địa phương. Đời sống của Nhân dân chủ yếu cán bộ công chức đang công tác và đã nghỉ hưu, mặt bằng dân trí cao, nên cấp ủy, chỉ bộ đã xây dựng Nghị quyết và bám sát chỉ đạo của cấp trên trong công tác lãnh, chỉ đạo Đảng viên, Nhân dân trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã chỉ đạo khu dân cư thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương: công tác phát triển kinh tế, thu nộp thuế, phí quỹ đều đạt và vượt kế hoạch giao; công tác TTĐT thực hiện có hiệu quả, xây dựng tuyến phố kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp”; công tác ANTT - TTATXH được đảm bảo; lĩnh vực Văn hóa - xã hội đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài, từ thiện nhân đạo đều được khu dân cư quan tâm thực hiện.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chi bộ xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng xuyên suốt cả nhiệm kỳ và thường xuyên được quan tâm, Đảng viên chi bộ tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chi bộ tổ chức sinh hoạt đúng lịch, đúng hướng dẫn 09, hướng dẫn số 12/HD-TW của Ban tổ chức Trung ương, hướng dẫn số 03/HD-TU của Thành ủy Lào Cai, các Chỉ thị, Nghị quyết, thông tin thời sự trong nước, quốc tế, trong tỉnh, thành phố được chuyền tải kịp thời tới đảng viên của chi bộ. Cán bộ, đảng viên có tư tưởng lập trường vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết với Nhân dân, gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Việc triển khai Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định 68 của Tỉnh ủy Lào Cai, 100% đảng viên của chi bộ được đánh giá xếp loại tốt, tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, tập thể chi bộ được Đảng bộ phường tặng giấy khen, cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ được Thành ủy tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Ban chấp hành Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí đồng chí Lê Ngọc Giới - Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của cấp ủy, chi bộ nhiệm kỳ qua; đồng thời nhấn mạnh: Cấp ủy chi bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần, vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; tích cực tham gia và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động Nhân dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng ban Chi ủy khóa mới

Đại hội đã bầu Ban Chi uỷ khoá mới gồm 3 đồng chí, đồng chí Tống Quang Tháp tiếp tục tái cử Bí thư Chi b, đồng chí Lê Tuấn Anh giữ chức Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội, ngày sau khi kết thúc đại hội Đảng ủy phường đã tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, tiến hành Đại hội để các chi bộ cơ sở trực thuộc làm cơ sở tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025./.

Hoàng Thị Phượng

Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 79
  • Trong tuần: 243
  • Tất cả: 42,466