V/v Rà soát hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị Covid-19 (F0) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
Số ký hiệu văn bản 88/UBND
Ngày ban hành 22/04/2022
Ngày hiệu lực 22/04/2022
Trích yếu nội dung V/v Rà soát hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị Covid-19 (F0) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Hoàng Thị Phượng
Tài liệu đính kèm Cv 88.22.4 hỗ trợ F0 hộ nghèo.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT