V/v dừng tiếp nhận khai báo Y tế điện tử
Số ký hiệu văn bản 89/UBND-VP
Ngày ban hành 25/04/2022
Ngày hiệu lực 25/04/2022
Trích yếu nội dung V/v dừng tiếp nhận khai báo Y tế điện tử
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Hoàng Thị Phượng
Tài liệu đính kèm Cv 89. 25.4. dừng tiếp nhận khai y tế điện tử.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT