Kế hoạch Hoạt động chương trình phòng, chống mù lòa năm 2022
Số ký hiệu văn bản 55/KH-UBND
Ngày ban hành 22/04/2022
Ngày hiệu lực 22/04/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch Hoạt động chương trình phòng, chống mù lòa năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Hoàng Thị Phượng
Tài liệu đính kèm Kh 55. 22.4. chống mù lòa.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT