V/v Tổ chức họp nhân dân xin ý kiến đặt tên, đổi tên đường phố
Số ký hiệu văn bản 159/UBND
Ngày ban hành 05/07/2022
Ngày hiệu lực 05/07/2022
Trích yếu nội dung V/v Tổ chức họp nhân dân xin ý kiến đặt tên, đổi tên đường phố
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Hoàng Thị Phượng
Tài liệu đính kèm CV 159. 5.7. PCT.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT