Thông báo Kết luận tại cuộc họp với các KDC Phú Thịnh 2, Phú Thịnh 4, Vĩ Kim 1, Vĩ Kim 2, Châu Uý 1
Số ký hiệu văn bản 54/TB-UBND
Ngày ban hành 22/07/2022
Ngày hiệu lực 22/07/2022
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận tại cuộc họp với các KDC Phú Thịnh 2, Phú Thịnh 4, Vĩ Kim 1, Vĩ Kim 2, Châu Uý 1
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Hoàng Thị Phượng
Tài liệu đính kèm TB 54. 22.7. PCT.P.pdf
Văn bản mới
Designed by VNPT