Tổng số: 483
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
221/QĐ-UBND 11/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Thành lập nhóm trẻ độc lập tư thục Măng Non phường Bắc Cường
Lượt xem: 20
Tải về 0
112/TB-UBND 09/10/2023 THÔNG BÁO Tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
Lượt xem: 23
Tải về 0
120/KH-UBND 04/10/2023 KẾ HOẠCH Triển khai “Tuần lễ Làm mẹ an toàn” trên địa bàn Phường Bắc Cường năm 2023
Lượt xem: 20
Tải về 0
110/TB-UBND 04/10/2023 THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn phường Bắc Cường
Lượt xem: 18
Tải về 0
109/TB-UBND 04/10/2023 THÔNG BÁO Thời gian làm việc giờ hành chính đối với cán bộ, công chức, người lao động thuộc UBND phường Bắc Cường
Lượt xem: 17
Tải về 0
218.QĐ-UBND 03/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở mầm non tư thục năm học 2023 – 2024 trên địa bàn phường Bắc Cường
Lượt xem: 20
Tải về 0
217/QĐ-UBND 03/10/2023 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” phường Bắc Cường năm 2023
Lượt xem: 21
Tải về 0
116/KH-UBND 03/10/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức bình xét, công nhận, đăng ký các danh hiệu nếp sống văn hóa và các mô hình học tập năm 2023
Lượt xem: 21
Tải về 0
117/KH-UBND 03/10/2023 KẾ HOẠCH Kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn phường năm học 2023 – 2024
Lượt xem: 20
Tải về 0
118/KH-UBND 03/10/2023 KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2022
Lượt xem: 22
Tải về 0
12345678910...
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH
 
Designed by VNPT