Phường Bắc Cường hoàn thành việc triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) UBND phường Bắc Cường đã ban hành công văn số 18/UBND-TP ngày 27/01/2023, Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 23/02/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) triển khai đến Uỷ ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) UBND phường Bắc Cường đã ban hành công văn số 18/UBND-TP ngày 27/01/2023, Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 23/02/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) triển khai đến Uỷ ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn phường.

anh tin bai

Với các hình thức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; tổ chức hội nghị trực tiếp, đăng tải, tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên Cổng thông tin điện tử của phường, qua hệ thống zalo. Kết quả như sau: UBND phường đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức 02 hội nghị, các đoàn thể tổ chức 04 hội nghị, các ban công tác mặt trận khu dân cư phối hợp với tổ dân phố tổ chức 26 hội nghị xin ý kiến nhân dân tham gia dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) với 3036 hộ dự họp/ 3953 hộ đạt 77 % với 21 ý kiến tham gia.

anh tin bai
 

Qua tổng hợp biên bản họp của các tổ chức đoàn thể, Ban công tác mặt trận khu dân cư, tổ dân phố, các ý kiến của Nhân dân cơ bản đều nhất trí cao với toàn bộ dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Về bố cục, kết cấu, vị trí các chương, điều, khoản, của dự thảo Luật sắp xếp hợp lý, phù hợp với quan điểm đường lối chủ trương của Đảng.  Các nội dung được nhân dân quan tâm và tham gia vào công tác Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Thu hồi đất, trương dụng đất; Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi; Giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Tài chính về đất đai, giá đất.

anh tin bai

UBND phường đã tổng hợp đầy đủ, chính xác các nội dung ý kiến báo cáo thành phố đảm bảo đúng thời gian quy định./.

 

 

Hoàng Thị Phượng
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 79
  • Trong tuần: 773
  • Tất cả: 103,266