HĐND Phường Bắc Cường tổ chức kỳ họp giữa năm 2020 (Kỳ họp thứ 11)
Tham dự kỳ họp có ông Đặng Song Nam  – Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Lào Cai, ông Lê Ngọc Giới - Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ Thành phố, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND số 03, Bí thư đảng ủy phường, các đại biểu HĐND thành phố được bầu tại phường; Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN phường, 21/21 đại biểu HĐND phường và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức phường, các ông, bà Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố. 

Tham dự kỳ họp có ông Đặng Song Nam  – Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Lào Cai, ông Lê Ngọc Giới - Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ Thành phố, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND số 03, Bí thư đảng ủy phường, các đại biểu HĐND thành phố được bầu tại phường; Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN phường, 21/21 đại biểu HĐND phường và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức phường, các ông, bà Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố. Kỳ họp do bà Nguyễn Thanh Hà – CT.HĐND và ông Bùi Đức Thoan – PCT.HĐND phường làm chủ tọa.

 Tại kỳ họp, HĐND phường đã thảo luận, xem xét, đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực và 02 Ban HĐND phường; kết quả thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QPAN, dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020; thông báo của Ủy ban MTTQVN phường v/v Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 và một số nội dung khác. HĐND đã thống nhất nhận định như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực và 02 Ban HĐND phường đã cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và chương trình công tác đề ra. Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp, hoạt động thẩm tra theo đúng quy định. Thực hiện giám sát chuyên đề được 02 đợt; Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và hoạt động thường xuyên khác luôn được duy trì.

UBND phường đã bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND phường để chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2020. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn mặc dù ảnh hưởng do dịch bệnh covid-19 nhưng vẫn phát triển ổn định và duy trì được mức tăng trưởng, đảm bảo vượt kế hoạch đề ra. Trong đó thu ngân sách nhà nước 12 tỷ 049 triệu đồng bằng 89% kế hoạch thành phố, 77% kế hoạch phường, 107% cùng kỳ; Doanh thu TMDV đạt 620 tỷ 020 triệu đồng, bằng 55% kế hoạch thành phố, 50% kế hoạch phường, 103% cùng kỳ; Giá trị sản xuất TTCN đạt  61 tỷ 701 triệu đồng GHH, bằng 57% kế hoạch thành phố, 52% kế hoạch phường, 98% cùng kỳ; sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo khung thời vụ, các chỉ tiêu gieo trồng và sản lượng lương thực đều đạt kế hoạch giao. Tổng sản lượng lương thực có hạt 48 tấn, bằng 77% kế hoạch, 154% cùng kỳ; công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng đợt 01 cho đàn gia súc, gia cầm đạt 100%KH.

Triển khai các nhiệm vụ về trật tự, văn minh đô thị, chỉnh trang đô thị, duy trì 48 tuyến phố văn minh đã được công nhận, xây dựng mới 05 tuyến phố văn minh trong năm 2020, triển khai Kế hoạch huy động xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa nhận được sự đồng thuận trong Nhân dân, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà văn hóa khu dân cư Vĩ Kim 01+ 2, tổ chức khởi công xây dựng nhà văn hóa khu dân cư Phú Thịnh 2. Công tác quản lý đất đai, xây dựng, GPMB được tập trung triển khai và chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả. Hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT phát triển, các chương trình TDTT tổ chức cấp phường và tham gia cấp thành phố đạt nhiều giải cao; công tác tuyên truyền ngày càng được đổi mới, cụ thể, thiết thực; GD&ĐT được duy trì và nâng cao chất lượng; y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được quan tâm, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chính sách người có công và an sinh xã hội được chăm lo tốt, việc làm của người lao động và giảm nghèo được quan tâm, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững, trật tự ATXH được đảm bảo; công tác tôn giáo, dân tộc được quản lý chặt chẽ, không có hoạt động truyền đạo trái phép xẩy ra; công tác đối ngoại tiếp tục được duy trì, mở rộng với các địa phương trong và ngoài tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đặng Song Nam - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức thành ủy nhấn mạnh năm 2020 là năm đầu thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, cần tập chung chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình, Kế hoạch để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2020-2025, trong thời gian tới cần tiếp tục có sự nỗ lực, quyết tâm cao và hành động quyết liệt, đồng bộ hơn nữa của cả hệ thống chính trị để hoàn thành ở mưc cao nhất các mục tiêu đề ra.

HĐND phường đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết về các vấn đề như: Hoạt động giám sát của HĐND, nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020; điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch và dự toán Ngân sách phường năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn kết quả thực hiện quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2019 với sự nhất trí cao của đại biểu HĐND phường./.

                                                                                     THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG 

 

Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1