Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Cường tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 20/MTTQ-BTT ngày 13/6/2023 về việc Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với công trình: Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá và các hạng mục ngoại thất phường Băc Cường
Ngày 15/6/2023, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Bắc Cường tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 20/MTTQ-BTT ngày 13/6/2023 về việc Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với công trình: Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá và các hạng mục ngoại thất phường Băc Cường. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo UBND, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ phường, Thường trực HĐND phường, Chủ tịch Hội CCB phường, Ban TTND, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và đại diện khu dân cư Phú Thịnh 5. 
anh tin bai
Nội dung triển khai giám sát bao gồm: Giám sát chủ đầu tư, đơn vị thi công trong việc việc triển khai thực hiện các bước thi công công trình nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá và các hạng mục ngoại thất phường Bắc Cường giám sát về chất lượng, tiến độ, các hạng mục công trình theo thiết kế và quyết định được phê duyệt; giám sát chất lượng vật liệu xây dựng, khối lượng, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công công trình.
anh tin bai
Trong thời gian qua, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam phường Bắc Cường đã căn cứ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của Uỷ ban TWMTTQVN tại Thông tri số 25/TTr-MTTW-BTT ngày 10/8/2017 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức tốt việc hướng dẫn các quy trình cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn phường Bắc Cường, thường xuyên phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động giám sát nguồn vôn đầu tư cộng, đã phát huy được vai trò của cộng đồng dân cư trong giám sát. Đồng thời khẳng định được vị trí, vai trò giám sát của MTTQ của Nhân dân, góp phần tích cưc trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, công trình công trên địa bàn…
Phí Thị Thu Thuỳ
Đăng nhập
Designed by VNPT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1